สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
Coach
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Ljubljana
วันที่เกิด
1980-05-09
อายุ
44
P