ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Nikšić
วันที่เกิด
1965-11-13
อายุ
58
P