สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
Coach
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Rio de Janeiro
วันที่เกิด
1974-07-25
อายุ
49
P