ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Newport
วันที่เกิด
1958-01-16
อายุ
66
P