ตำแหน่ง
Coach
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Osaka
วันที่เกิด
1956-08-25
อายุ
67
P