ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Ondarroa
วันที่เกิด
1983-07-22
อายุ
40
P