ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Madrid
วันที่เกิด
1979-08-30
อายุ
44
P