ตำแหน่ง
Coach
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Beograd
วันที่เกิด
1953-06-15
อายุ
70
P