ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Lowestoft
วันที่เกิด
1955-10-13
อายุ
68
P