ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Torquay
วันที่เกิด
1970-06-12
อายุ
53
P