สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Litherland
วันที่เกิด
1990-07-01
อายุ
33
P