ตำแหน่ง
Coach
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Valera
วันที่เกิด
1975-12-14
อายุ
48
P