สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Lisboa
วันที่เกิด
1969-06-20
อายุ
54
P