สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Jinju
วันที่เกิด
1969-05-01
อายุ
55
P