ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
วันที่เกิด
1953-01-03
อายุ
71
P