สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Montevideo
วันที่เกิด
1983-04-25
อายุ
41
P