ตำแหน่ง
Coach
สัญชาติ
สถานที่เกิด
St Helens
วันที่เกิด
1950-01-31
อายุ
74
P