ตำแหน่ง
Coach
สัญชาติ
สถานที่เกิด
London
วันที่เกิด
1972-05-13
อายุ
52
P