ตำแหน่ง
Coach
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Villa del Rosario
วันที่เกิด
1972-02-25
อายุ
52
P