ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Dimashq
วันที่เกิด
1963-01-01
อายุ
61
P