ตำแหน่ง
Coach
สัญชาติ
สถานที่เกิด
London
วันที่เกิด
1971-09-30
อายุ
52
P