ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Salford
วันที่เกิด
1970-03-15
อายุ
54
P