สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Ferrol
วันที่เกิด
1974-07-24
อายุ
49
P