ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Zaldibar
วันที่เกิด
1961-03-14
อายุ
63
P