ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Avilés
วันที่เกิด
1971-01-07
อายุ
53
P