สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
London
วันที่เกิด
1967-12-27
อายุ
56
P