สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
Coach
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Tashkent
วันที่เกิด
1978-08-30
อายุ
45
P