สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Las Palmas
วันที่เกิด
1984-10-23
อายุ
39
P