ตำแหน่ง
Coach
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Cosenza
วันที่เกิด
1973-08-12
อายุ
50
P