ตำแหน่ง
Coach
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Isfahan
วันที่เกิด
1956-05-29
อายุ
67
P