สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Stroud
วันที่เกิด
1968-10-18
อายุ
55
P