สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Croydon
วันที่เกิด
1994-12-04
อายุ
29
P