ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Tudela
วันที่เกิด
1961-01-06
อายุ
63
P