ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Tarragona
วันที่เกิด
1970-07-25
อายุ
53
P