สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
Coach
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Vila Real
วันที่เกิด
1961-09-03
อายุ
62
P