สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
Coach
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Târgovişte
วันที่เกิด
1975-09-19
อายุ
48
P