ตำแหน่ง
Coach
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Santiago de Chile
วันที่เกิด
1964-04-17
อายุ
60
P