สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
Coach
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Rosario
วันที่เกิด
1977-09-27
อายุ
46
P