สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
Coach
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Dongducheon
วันที่เกิด
1982-01-29
อายุ
42
P