ตำแหน่ง
Coach
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Tongyeong
วันที่เกิด
1970-07-21
อายุ
53
P