ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Bristol
วันที่เกิด
1963-11-14
อายุ
60
P