สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Santa Amalia
วันที่เกิด
1971-02-10
อายุ
53
P