สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Madrid
วันที่เกิด
1970-10-26
อายุ
53
P