สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Madrid
วันที่เกิด
1967-04-13
อายุ
57
P