ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Palma
วันที่เกิด
1975-04-28
อายุ
49
P