สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
Coach
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Amadora
วันที่เกิด
1954-07-24
อายุ
69
P