สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
El Garrobo
วันที่เกิด
1994-01-31
อายุ
30
P