สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Madrid
วันที่เกิด
1978-05-12
อายุ
46
P