ตำแหน่ง
Coach
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Cardiff
วันที่เกิด
1949-03-22
อายุ
75
P