ตำแหน่ง
Coach
สัญชาติ
สถานที่เกิด
London
วันที่เกิด
1950-04-24
อายุ
74
P